INTERNA

Vzhledem ke zcela naplněné kapacitě nyní nové pacienty bohužel nepřijímáme.

Interní ambulance se zabývá léčbou vnitřních nemocí.

Mezi nejčastější patří:

 • vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • různá srdeční onemocnění (ischemická choroba srdeční, stav po infarktu myokardu, srdeční selhání, arytmie – nejčastěji fibrilace síní)
 • vysoký cholesterol (hypercholesterolémie, dyslipidémie)
 • chudokrevnost (anémie)
 • onemocnění štítné žlázy (hypotyreóza, hypertyreóza)
 • onemocnění zažívacího traktu (žaludeční vředy, zánět žaludku – gastritida, pálení jícnu, bolesti břicha)
 • a mnoho dalších

Provádíme interní předoperační vyšetření včetně nutných odběrů a RTG plic. V případě nutnosti i ten samý den, je ale nutno mít hotovy odběry nebo přijít ráno na odběry na lačno. Lépe je provést vyšetření cca týden před nástupem k operaci – do operace je možno zaléčit zvýšený krevní tlak, vysoký cukr či přeléčit močovou infekci bez nutnosti odkládat operaci.

Interní ambulance provádí kompletní odběry krve a moči a to každý den do 9:30 i bez objednávky.

Nabízíme různá vyšetření:

 • EKG vyšetření
 • EKG Holter (24 hodinové měření EKG v domácím prostředí)
 • TK Holter (24 hodinové měření krevního tlaku v domácím prostředí)
 • ergometrii (zátěžové vyšetření na speciálním rotopedu)
 • sledování INR z prstu (při léčbě warfarinem)
 • odběry krve i moči

Pacienty s akutním zhoršením stavu, které není možné adekvátně léčit ambulantně, odesíláme k hospitalizaci na interní oddělení Městské nemocnice Ostrava nebo na interní oddělení Vítkovické nemocnice.

Telefonní číslo 799 505 625.

Email: interna@madermed.cz

O Vaše zdraví se starají lékaři:

 • MUDr. Markéta Maděřičová
 • MUDr. David Maděřič
 • MUDr. Gabriela Lysek